Kdaj je terjatev zapadla?

starbirth, 2. 10. 2015

Lahko bi dejali, da je z računi tako kot s hrano. Ko hrano kupimo, je na njej jasno natisnjen datum, do katerega je uporabna. Ko ta datum preteče, pa je z vsakim dnem večje tveganje, da se bomo z uživanjem te hrane zastrupili. In podobno je pri računih. Ko pride datum, ki je na njem natisnjen kot datum valute oziroma plačila, nato pa ta datum mine in imamo zapadle terjatve, potem je z vsakim dnem večja možnost, da dejansko ne bo poravnana po »normalni« poti.

Zapadle terjatve so torej tiste, kjer se je plačilni rok že iztekel – in potrebno je pričeti razmišljati o tem, kako priti do plačila oziroma do denarja, preden se plačilo dejansko popolnoma »pokvari«.

Kako se lotiti zapadle terjatve?

Ko ugotovite, da nekdo svojih obveznosti ne poravnava v roku oziroma ima nekdo do vas zapadle terjatve, imate več možnosti. Kadar poslujete z manjšim številom strank oziroma gre večinoma za poslovanje B2B, je primerno, da najprej stopite v kontakt z upnikom in ga povprašate o tem, kako kaže s plačilom zapadle terjatve. Verjetno se boste lahko dogovorili, v kolikšnem roku bo račun poplačan. V kolikor poslujete s končnimi potrošniki in je teh veliko, pa se takrat, ko pride do zapadle terjatve, običajno kakšen teden dni še počaka, nato pa se pošlje opomin (kot to na primer storijo elektro ali telefonska podjetja). Tudi kadar je dolžnik podjetje in v roku, za katerega ste se dogovorili po telefonu, ne pride do plačila zapadle terjatve, se seveda pošlje pisni opomin.

Pisni opomin

Če se dolžnik ne odzove v roku, mu pošljite pisni opomin.

Prvemu opominu za terjatve običajno sledi drugi opomin, potem pa se že lahko odločite za izvršbo. Ta je primerna zlasti v primeru, da poslujete s končnimi potrošniki (B2C). Kadar poslujete s podjetji, pa je precej bolj elegantna rešitev za poplačilo zapadle terjatve odločitev za odkup terjatve.

Odkup terjatev

Odkup terjatev je možnost, da prejmete plačilo (zmanjšano za znesek provizije) vnaprej, torej še preden upnik poravna svojo obveznost. Za to se lahko odločite tako pri nezapadli terjatvi (ob izstavitvi računa), kot ob zapadli terjatvi – večinoma v primeru, da ima upnik dobro bonitetno oceno in do težav s plačilom ne prihaja zaradi tega, ker bi bil v slabem finančnem stanju, temveč gre zgolj za trenutne težave z nezmožnostjo plačila. Tako za nezapadle kot zapadle terjatve lahko svoje plačilo torej prejmete takoj, če se obrnete na finančno podjetje, ki se ukvarja z odkupom terjatev, to pa oceni, da imate dobrega partnerja, pri katerem je dejansko gotovo, da bo do plačila slej ko prej prišlo.