Lastnosti uspešnega podjetnika

starbirth, 14. 4. 2017

Ste pripravljeni stopiti na podjetniško pot in ste prepričani, da vam bo uspelo? Samozavesti vam torej ne manjka, vendar pa ljudi, ki v poslu uspejo, povezujejo tudi mnoge druge lastnosti, ki jih je treba poiskati v sebi in pri svojem delu. Najbolj bistveno je seveda to, da se lotite posla oziroma dela, v katerem zares uživate, saj je prav osebni užitek tisto gonilo, ki poganja uspešna podjetja. A ni dovolj le, da uživate. Vaš posel ni občasen hobi, torej se ga je potrebno lotiti z vso resnostjo.

Kakšen mora biti podjetnik?

1. Za uspeh je potrebno znati dobro načrtovati. Podjetnik mora vsako stvar premisliti in ničesar prepuščati naključju, vedno mora analizirati situacijo in pridobivati podatke. To je osnova za dobre poslovne odločitve, ki vodijo k zastavljenim ciljem.

2. Uspešen podjetnik je spreten z denarjem, vendar dobro ve, da je potreben biti previden in varčen. Vedno skrbi za likvidnost podjetja in dobiček brez težave vloži v investicije, ki bodo v prihodnje prinesle še več. Nikoli pa denarja ne zapravlja brez občutka oziroma ga namenja za stvari, ki se ne povrnejo.

3. Posel prinaša osebno zadovoljstvo, vendar ne gre pozabiti, da je v resnici namenjen strankam. Zadovoljiti je potrebno njih, saj so one tiste, ki prinašajo zaslužek. Podjetnik ima tako do svojih strank vedno pozitiven odnos in je venomer osredotočen na to, kaj si te želijo.

4. Uspešen podjetnik se zaveda, da ni dovolj skrbeti za tržno komuniciranje samega podjetja, temveč se mora v promocijo kot »obraz podjetja« aktivno vključiti tudi sam. Ni potrebno, da se pojavlja v oglaševalskih kampanjah, mora pa sodelovati z mediji, kadar je to le mogoče.

Seminar

Učinkovit način za promocijo podjetja predstavljajo seminarji.

5. Podjetnik mora odsevati filozofijo podjetja. Če podjetje ustanovi izhajajoč iz tega, kar ga veseli ter kar rad počne, običajno ne bo težav. Vedno bo skrbel za pozitivno podobo podjetja.

6. V današnjem času mora podjetnik razumeti sodobno tehnologijo oziroma se je vsaj ne bati. Tehnologija lahko prinese veliko prednosti pri poslovanju in olajša potek dela v podjetju.

7. Uspešen podjetnik zna poslušati ideje drugih, saj se zaveda, da sam ni najboljši in vsemogočen. Sprejema nova znanja in zamisli ter jih pretehta, ne glede na to, od koga so prišli.

8. Uspešni podjetniki niso nedostopni. Če želite, da vas bodo imeli kupci radi ter imeli do vas spoštovanje, potem bodite vsakdanji, ne pa vzvišeni in odmaknjeni. Komunicirajte s čim večjim krogom ljudi, kajti tudi ideje se včasih porodijo na najbolj nenavadnih krajih in v najbolj nenavadni druščini.