Kovinc - dokazovanje kakovosti

Kako podjetje Kovinc dokazuje svojo kakovost?

starbirth, 10. 2. 2023

V podjetništvu je tako, da se je treba na trgu in pred kupci ves čas dokazovati. Na nekaterih področjih je to morda malce lažje, na drugih težje oziroma bolj zahtevno. Med zahtevnejša področja zagotovo lahko štejemo kovinsko predelovalno industrijo.

Poleg izjemno zahtevne obdelave različnih kovin je potreben tudi širok spekter različnih znanj, napredna strojna oprema, prostor, vse skupaj pa s seboj prinaša tudi precejšen finančni vložek. Kako dokazati svojo kakovost na tem področju, nam odlično pokaže in dokaže podjetje Kovinc d.o.o. iz Lahovč na Gorenjskem.

Jasna in napredna politika podjetja

V industriji, kjer je lahko delo zdravju nevarno in lahko kaj hitro pride do negativnega vpliva na okolje, je zelo pomembno, da se tega v vodstvu zavedajo in ukrenejo vse potrebno, da do tega ne pride in so negativni vplivi karseda minimalni in sprejemljivi.

V podjetju Kovinc d.o.o. se tega še kako dobro zavedajo, zato so zasnovali politiko podjetja, ki omogoča doseganje visokih standardov kakovosti izdelkov, pri tem pa niso pozabili na varovanje zdravja zaposlenih in varstvo okolja. Modernizacija tehnološke opreme je na tem mestu ključna, prav tako pa tudi ustrezno izobraževanje zaposlenih.

Zaveze dokazujejo certifikati

Že mogoče, da se podjetja zavedajo vpliva na zdravje in okolje, obljubljajo, da bodo storila vse, kar je v njihovi moči, da do negativnih posledic ne bi prišlo, a le določeni certifikati dokazujejo, da so se tega lotila resno in svoje zaveze tudi izpolnila.

V podjetju Kovinc Metallbearbeitung, kot so si nadeli ime za nastop na nemškem trgu, s tem nimajo težav. V svoji lasti imajo številne certifikate, ki dokazujejo njihovo predanost in kakovost opravljenega dela.

  • Certifikat ISO 9001 – zagotovilo poštenega, etičnega in odgovornega dela ter izdelkov vrhunske kakovosti.
  • Certifikat ISO 14001 – dokaz o zavedanju skrbi za okolje.
  • Certifikat ISO 45001 – dokaz zavezanosti visoki kulturi do dela in dobri praksi pri vodenju človeških virov.
  • Certifikat EN 1090 – dokaz o kakovosti, mehanski odpornosti in stabilnosti jeklenih konstrukcij.
  • Certifikat ISO 3834-2 – certifikat priča o tehnični in kadrovski sposobnosti na področju izvajanja varilskih del.

Kontrola kakovosti in sledljivosti

Vsi izdelki morajo izpolnjevati najvišje standarde, saj jih v podjetju strogo nadzoruje usposobljeno osebje za nadzor kakovosti. Temeljit nadzor in meritve zagotavljajo, da so lastni pregledi v skladu s predpisi, medtem ko sledljivost zagotavlja skladnost izdelkov.

Kontrola kakovosti izdelka

Meritve so pomemben element doseganja visoke kakovosti izdelkov.

Da je vse v skladu s predpisanimi standardi, dokazuje ustrezna dokumentacija, ki jo po meritvah in pregledu pripravijo v podjetju. Kontrole seveda ne more izvajati kdorkoli. Kontolor v podjetju ima opravljeno certificiranje za vizualno kontrolo zvara in druga potrebna interna izobraževanja, kar na koncu privede do dejstva, da je reklamacij izdelkov manj kot 1 %.

Ustrezni tehnični pogoji

Da v podjetju vse poteka kot mora, skrbi izpolnjevanje zahtevnih predpisov, kar dokazujejo priznani certifikati, modernizacija strojne opreme in zagotavljanje ustreznih delovnih razmer za vse zaposlene. Tudi slednji morajo seveda skozi določene izobraževalne postopke, da lahko upravljajo z delovno opremo in tudi sami postanejo kamenček v mozaiku uspešnega podjetja.

Končni izdelki morajo zagotavljati ustrezen nivo kakovosti, kar je še posebej pomembno pri izdelavi in montaži jeklenih konstrukcij. V določenem delu sama kakovost izdelka in proces dela presegata zahteve, ki jih navajajo posamezni certifikati.