Poslovna ideja zahteva načrt izvedbe

starbirth, 30. 8. 2016

Med novimi podjetniki večinoma naletimo na dva tipa ljudi: na tiste, ki odprejo svoje podjetje in v njem delajo tisto, kar so že prej delali za nekoga drugega (na primer v redni službi ali pred izgubo zaposlitve,), ter ljudi, ki se jim je utrnila poslovna ideja, ki je nekaj povsem drugačnega in novega. Marsikatera poslovna ideja je povsem nepričakovana in se je domislimo nenadoma, v kakšni posebni situaciji ali ob razmišljanju o povsem vsakdanjih težavah, veliko pa je tudi idej, do katerih se pride načrtno, z raziskavami trga, z vključevanjem oddelkov za razvoj v podjetjih in podobno. Kakor koli, poslovna ideja sama po sebi ne pomeni kaj dosti, če je ne pričnemo uresničevati – če se nečesa zgolj domislimo in ne ukrenemo nič, si bomo morda čez leto ali dve, ko jo bo uresničil nekdo drug, lahko samo rekli: »No, tega sem se pa tudi jaz spomnil.«

Dobra poslovna idejaPoslovna ideja torej zahteva akcijo, kar pa ne pomeni, da se kar takoj lotimo izdelave nekega izdelka ali ponujanja neke storitve. Veliko zamisli, ki se sprva zdijo odlične, se v praksi namreč ne obnese, zato ne velja kar takoj vložiti vseh svojih prihrankov. Poslovna ideja zahteva temeljit razmislek!

V prvi vrsti se moramo ob novi zamisli vprašati, ali gre dejansko za proizvod ali storitev, ki predstavlja nekaj novega, kar ljudje dejansko potrebujejo. Koliko ljudi to potrebuje – bo povpraševanja dovolj, ali bo naš proizvod veljal za eksotiko, ki ne bo primerna za splošno potrošnjo? Razmisliti velja o tem, ali je naša poslovna ideja vzdržna, če primerjamo stroške in zaslužek. In nenazadnje: kako bomo financirali izvedbo?

Kako dobra je vaša poslovna ideja, velja vedno preveriti na trgu oziroma s pomočjo raziskave trga, pri čemer pa je potrebno biti pazljiv, da je ne izdamo ljudem, ki bi se lahko z njo okoristili oziroma jo ukradli. Prav zato je za raziskavo trga smiselno najeti strokovnjake, ki bodo jamčili za zaupnost s podpisom pogodbe. In ne, da je vaša poslovna ideja dobra, vam ne morejo potrditi vaši prijatelji in sorodniki. Izprašati je treba tiste, ki so dejansko ciljna skupina za vaš proizvod ali storitev, ne pa ljudi, ki so vam blizu ter imajo interese, podobne vašim.

Ciljna skupina

O poslovni ideji je potrebno povprašati ciljno skupino ljudi.

Če se poslovna ideja izkaže za obetajočo, je treba narediti načrt izvedbe (poslovni načrt), ki bo potreben tudi v primeru, da potrebujemo vlagatelje. Te lahko iščemo sami, za to najamemo podjetje, se vključimo v razne »start up« sisteme, ali pa se odločimo tudi za sodelovanje na tujih portalih za množično financiranje – prav ti so običajno največja potrditev, da je naša poslovna ideja dobra, saj uspeh pri zbiranju sredstev pri njih pomeni, da je izdelek oziroma storitev dejansko zanimiva za velik krog ljudi.