Ročno obločno varjenje

Kako poteka ročno obločno varjenje?

starbirth, 21. 5. 2021

V kovinsko predelovalni industriji brez varjenja enostavno ne gre. Spajanje dveh kosov kovine je nepogrešljiv del oblikovanja kovin, zato je temu posvečene kar nekaj pozornosti. Varimo lahko na različne načine in z različnimi postopki, ki pa so izbrani glede na material, ki se vari, in tudi glede na zahteve pri končnem izdelku.

Ko govorimo o varjenju, poznamo ročno in robotsko varjenje, če pa še nekoliko bolj razčlenimo, pa moramo omeniti najbolj pogoste postopke, ki so v uporabi. Govorimo o postopkih MIG, MAG in TIG. Tokrat si bomo nekoliko pobliže ogledali ročno obločno varjenje.

Zakaj ročno varjenje?

Pri ročnem varjenju gre za način varjenja, za katerega velja, da je natančno, prilagodljivo, hitro in cenovno ugodno. Gre v resnici za štiri zelo pomembne lastnosti, ki pri naročniku vzbudijo največ zanimanja. Čeprav je morda robotsko varjenje znano kot najbolj natančno in najhitrejše, pa je potrebno dodati, da ni vedno primerno.

Robotsko varjenje namreč pride v poštev zgolj v večjih obratih, kjer sama robotska naprava tudi stoji, prav tako pa je cenovno ugodna pri večjih serijah in izdelkih, ki potrebujejo enake vare. Prav zato ročno varjenje ne bo kar tako utonilo v pozabo, saj je dejansko nepogrešljivo.

Kaj je obločno varjenje?

Pri ročnem obločnem varjenju velja, da gre za temeljno vrsto varjenja pri kateri se uporablja električna energija. Pri samem postopku se vari s topljenjem osnovnega ter dodanega materiala, pri čemer z izhajanjem elektronov z negativnega na pozitiven pol ustvarimo pretok od katode na anodo, oziroma oblok.

Obločno varjenje

Obločno varjenje za izdelavo od najmanj do najbolj zahtevnih zvarov.

Vari se v prosti atmosferi ali zaščitenem okolju, pri čemer lahko uporabimo tudi oplaščene elektrode. Pri slednji gre za najbolj razširjeno metodo varjenja legiranih in nelegiranih jekel. Za varjenje uporabljamo varilno žico s podobno kemično sestavo.

Kako poteka?

Med postopkom varjenja prihaja do odtaljevanja plašča in žice, kar pa nam zagotavlja zaščito pred oksidacijo, ionizacijo in stabilizacijo gorenja obloka ter legiranje in dezoksidiranje taline vara. Ročno obločno varjenje se uporabi takrat, ko si želimo zares natančnega varjenja.

Seveda se je za pravo metodo pred pričetkom dela potrebno odločiti na bazi podatkov, ki so na voljo. Kot zanimivost dodajmo, da ročno obločno varjenje skrajšano imenujemo tudi ROV. Povedali smo že, da se pri tem načinu varjenja uporablja električni tok, povejmo pa še, da je ta lahko tako enosmeren kot izmeničen.

Kje se uporablja?

Ročno obločno varjenje ali ROV je ena najbolj razširjenih metod varjenja, saj gre za dokaj enostaven postopek, ki ne zahteva kakšne naprednejše strojne opreme. Vsekakor pa je potrebno pred pričetkom dela poskrbeti za varnost, tako kot je to zapovedano s strani ustreznih služb.

Tovrstno metodo varjenja se najpogosteje uporablja pri različnih vzdrževalnih delih in popravilih. Čeprav sta postopka MIG in MAG v strmem vzponu, pa se ROV še vedno precej uporablja v industrijski proizvodnji ter pri varjenju jeklenih konstrukcij.